مونتیلیوی

( خیرونا)

مونتیلیوی( خیرونا)

 

خیرونا

مونتیلیوی( خیرونا)

نوع چمن سال افتتاح تاریخ توسعه ظرفیت ابعاد موقعیت مکانی نام ورزشگاه
چمن طبیعی 1970 2017 13500 68*100 اسپانیا شهر خیرونا مونتیلیوی( خیرونا)

 

استادیوم شهرداری مونتیلیوی رسماً در تاریخ 14 آگوست 1997 افتتاح گردید. در حقیقت این استادیوم جایگزین استادیوم بسیار قدیمی کمپ آلگر بوده است. در طول دهه های متمادی استادیوم مونتیلیوی تغییر و تحول و توسعه چندانی نیافت. ولی ناگهان با صعود باشگاه خیرونا به لیگ دو لالیگادر سال 2008 و نیاز مبرم و اساسی به بازسازی این اتفاق شکل گرفت . طرح  توسعه اصلی این ورزشگاه از سال 2010 و با ساخت بال شرقی آغاز گردیده است.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (2 امتیاز, میانگین: 5.00 از 5)
Loading...

© تمام حقوق به ساحل آفتاب متعلق است.
طراحی توسط: فلاح نت