کمپ مدرسه فوتبال رئال مادرید

در اسپانیا

soccer Camp عکس

   

    Real Madrid camps Experience soccer camp 2018

برای دانلود پکیج اینجا کلیک نمایید 

گروه سنی:

17-9 سال- ( پسران) حرفه ای

17-9 سال -کمپ فوتبال همه رده های سنی  

13-7 سال- کمپ فوتبال روزانه 

قیمت های بدون بلیط   

 ماکزیمم زمان اقامت در کمپ، 2 هفته است که با توجه به قوای جسمانی افراد ممکن است متغیر باشد.

                  

مدت زمانقیمت برای هر نفر ( دلار)
دو هفته: 14 روز و 13 شب

یکشنبه_ شنبه

$2600 :کمپ فوتبال*

$3295 کمپ حرفه ای فوتبال *

یک هفته:7 روز و 6 شب

یکشنبه_ شنبه

$1995: کمپ فوتبال*

$2300: بالاترین کیفیت

دوشنبه-جمعه: 5 روزه

ساعات: 19:30-8

$1595:کمپ فوتبال

$1995: بالاترین کیفیت

ترانسفر فرودگاهی ازکمپ به فرودگاه

اگر ساعت ورود از 9:00 صبح تا9:00 شب

         خارج از این ساعت $110 برای هر نفر اضافه  می شود.

$400: رفت و برگشت

$300: یکطرفه

*نرخ های فوق شامل هزینه ی بلیط نمی باشد *

کمپ 2 هفته ای:
ورود :یکشنبه 5 بعد از ظهر
خروج:شنبه 30/10 صبح
مکان:Real Madrid’s Santiago bernabeu Stadium

کمپ پنج روزه:
  دوشنبه تا جمعه( 8:00 صبح- 20:00 شب)

*اتوبوس رفت و برگشت ازSantiago  در مادرید 

کلوب فوتبال شامل:

5 زمین پوشیده شده از چمن طبیعی
5زمین پوشیده شده از چمن مصنوعی
 مراکز درمانی و بهداشتی
 بالاتر از 15 اتاق تعویض لباس
کافه تریا
مکان برای بازی های تمرینی
امکان بیمه شدن از طریق باشگاه وجود دارد.

  Standard typical daily

–          بیدار شدن 7:45

–          صبحانه و مکمل های غذایی 8:00

–          شیوه های نوین بازی فوتبال9:00

–          کمپ روزانه( تمرین) 10:30

–          دوش گرفتن و اسنک صبحانه 12:00

–          فعالیت گروهی 12:45

–          ناهار و مکمل های غذایی 14:00

–          فعالیت گروهی 15:00

–          استخر 15:30

–         سمت  اتوبوس به  والدبباس  16:30

–           تمرین17:15

–          اتوبوس به سمت اقامتگاه18:15

–          فعالیت گروهی 19:00

–          تماس با والدین 20:15

–          شام و مکمل های غذایی 21:15

–          فعالیت گروهی 22:00

–          زمان خواب 23:00

High performance:

–          بیدار شدن 7:45

–          صبحانه و مکمل های غذایی 8:15

–          اتوبوس های مورد نیاز 9:00

–          تمرین 9:15

–          حمام و اسنک صبح 10:45

–          دوره های بهبود شخصی 11:00

–          سرویس اتوبوس تا دانشگاه 11:45

–          تست بازی فوتبال12:00

–          حمام 13:30

–          ناهار و مکمل غذایی14:00

–          فعالیت گروهی 15:00

–          سرویس اتوبوس به محل تمرین 15:30

–          تمرین فوتبال 16:00

–          حمام و اسنک بعدازظهر17:30

–          سرویس اتوبوس تا دانشگاه 17:45

–          استخر18:00

–          فعالیت های گروهی 18:30

–          تماس با والدین19:30

–          شام و مکمل های غذایی20:30

–          فعالیت گروهی 21:30

–          زمان خواب 23:00

دو هفته ای:
10-23 تیرماه
24 تیر- 6 مرداد
7 – 20 مرداد
21 مرداد- 3 شهریور

یک هفته ای:
10-16 تیرماه
17 – 23 تیرماه
24-30 تیرماه
31 تیر -6 مرداد
7 مرداد-13 مرداد
14-20 مرداد
21-27 مرداد

دوره های دروازه بانی ( دو هفته ای)
6-23 تیر
11 تیر -6 مرداد
7 -20 مرداد

یک هفته ای( دروازه بانی)
10-16 تیر
17-23 تیر
24-30 تیر
31 تیر -6 مرداد
7 -13 مرداد
14-20 مرداد

 اطلاعات تور
ایرلاین

© تمام حقوق به ساحل آفتاب متعلق است.